Kalite Anlayışımız

SeraPool'un Liderlik Anlayışı

 
 - Olumlu
 - Şeffaf
 - Hesap verebilir
 - Duyarlı
 - İletişime açık
 - Anlayışlı
 - Sorun çözmeye odaklı
 - Araştırmacı
 - Tutarlı
 - Güven veren
 - Güven duyan
 - Sistemli
 - Kararlı
 - Bilgiye dayalı
 - Planlı
 - Değişimci
 - Öncü
 - Farklı İhtiyaçları karşılayabilen
 - Ölçme ve değerlendirmeye inanan
 - Sürekli iyileştirmeci
 - Yönlenen değil yön veren
 - Farklılaşmaya açık
 - Fiyatla değil kaliteyle rekabet eden